Psaní názvů

Oveřte si správné zápisy značky. Použijte vhodné pojmenování e-mailů.

Writing Titles

Verify the correct spellings of the brand. Use appropriate naming for emails.

Písanie názvov

Overte si správne prepisy značky. Použite vhodné pomenovanie e-mailov.

Průvodce výběrem vhodného formátu loga

Používejte vhodné formáty loga pro plánované použití.

Logo format selection guide

Use appropriate logo formats for your intended use.

Sprievodca výberom vhodného formátu loga

Používajte vhodné formáty loga pre plánované použitie.

Šablony ke stažení
Templates for Download
Šablóny na stiahnutie

Šablony dokumentů pro kancelářský balík Office.

Document templates for the Office suite.

Šablóny dokumentov pre kancelársky balík Office.

Grafické podklady ke stažení
Graphic Materials for Download
Grafické podklady na stiahnutie

Otevřená grafická data (InDesign, Figma)

Open Graphic Data (InDesign, Figma)

Otvorené grafické údaje (InDesign, Figma)

Grafický manuál
Graphic Manual
Grafický manuál

Detailní grafický PDF manuál naleznete na tomto odkazu.

Detailed graphic PDF manual can be found at this link.

Podrobný grafický PDF manuál nájdete na tomto odkaze.

Potřebujete pomoci?

Pro více informací nás kontaktujte na tomto e-mailu:

Need help?

For more information, please contact us at this email:

Potrebujete pomoc?

Ďalšie informácie získate na tomto e-maile:

lukas@werk.camp